Snelstart

Wat is Taakmap?
Taakmap is een omgeving waarbinnen MBO-studenten en docenten van ROC Midden Nederland - teams binnen het Business & Administration College- hun cijferregistratie zien en bijhouden. Maar Taakmap is meer:

Leerondersteuning
Cursisten werken binnen werkgroepen aan opdrachten in werkboeken, waarbij ze (op afstand) begeleid kunnen worden door de werkgroepsleider of andere, (evt. externe) begeleiders.

Beoordelingsinstrument
Aan elke toets kunnen beoordelingscriteria en bijhorende competenties gehangen worden, die zowel door begeleiders als cursist gescoord kunnen worden.

Loopbaanbegeleidingsinstrument
In cursussen kunnen naast toetsen ook POP-PAP ontwikkelingen worden bijgehouden en gescoord.

Verder bevat Taakmap een eenvoudige
rooster- en presentieregistratiemodule.

Voor uitgebreide beschrijvingen van alle mogelijkheden binnen werkgroepen en werkboeken kijk bijv. onder Werkgroepen.